Zarządzanie nieruchomościami

Pakuza Nieruchomości  oferuje zarządzanie i administrację nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych m. in. w następującym zakresie:

 • audyt finansowy i rzeczowy nieruchomości komercyjnej i mieszkaniowej,
 • weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości komercyjnej i mieszkaniowej,
 • dbanie o stan techniczny nieruchomości zgodnie z przepisami  ustawy „prawo budowlane",
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • przeprowadzanie i nadzór nad przeglądami rocznymi, pięcioletnimi, instalacji elektrycznej, instalacji gazowych i kominiarskich,
 • przygotowywanie planów remontów, 
 • organizowanie przetargów, negocjowanie cen i warunków umów,
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację,
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • nadzór i weryfikacja opłat z tytułu czynszu, zarządzania nieruchomością wspólną, funduszem remontowym i innymi przychodami,
 • rozlicznie mediów,
 • reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów komercyjnych przy podpisywaniu umów na dostawę zimnej i ciepłej wody oraz odbiór ścieków, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu, wywozu nieczystości stałych,
 • poszukiwanie najemców dla nieruchomości komercyjnych,
 • pozyskiwanie środków finansowania inwestycyjnego: Bank Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredyty w bankach państwowych i komercyjnych.
 • reprezentowanie przed urzędami, sądami, osobami fizycznymi i przedsiębiorstwami,
 • współpracujemy ze skuteczną kancelarią adwokacką, reprezentującą podmioty w odzyskiwaniu należności oraz w sporach sądowych.